2012. november 28.

Ünnepélyes egyházi évkezdet

Ad te levavi — ádvent 1. vasárnapjának introitusa

Ádvent első vasárnapjával a bűnbánati időszakra lilára vált a liturgikus szín, elbúcsúzunk az orgonától, egyszersmind megkezdődik a 2012/2013-as egyházi év. További változás, ezúttal a liturgikus énekrendben, hogy az eddigi gyakorlatunkkal ellentétben (magyar Graduále, latin Alleluia) mostantól a Graduale eredeti gregorián dallamon, latinul szólal meg, az Alleluja viszont magyar típusdallamokon (ezeket a Kancionále betétlapjaként tesszük hozzáférhetővé), a verzust pedig a szkóla négy szólamban zengi majd hozzá. A változtatás célja, hogy a nép is beszállhasson az eredetileg akklamatív tétel jellegű Alleluja éneklésébe, és a Graduale is hallható legyen eredetiben, s a két tétel mégse legyen együtt nagyon hosszadalmas.
     Az ádvent fogadását 2012. december 1-jén, szombaton, az előestén ádvent első vasárnapjának virrasztó zsolozsmájával (matutínum és laudes) kezdjük meg, 19 óra 30 perces gyülekezéssel és 20 óra 30 perces kezdéssel a Váci utcai Szent Mihály-templomban, zsolozsmáink rendes helyszínén.
     2012. december 2-án, vasárnap pedig a szokott helyen és időben, a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban déli 12 órától ünnepélyes szentmisét tartunk, melyet megtisztel jelenlétével a Nagyboldogasszony-főplébánia papsága is: Ft. dr. Osztie Zoltán plébános úr, Ft. Herpy György kisegítő lelkész úr és T. Csorba Gábor diákonus úr, továbbá ezen a szentmisén fogja első ízben ellátni a szerpapi teendőket a régi rítusban T. Nényei Gábor diákonus úr, a káptalani szkóla oszlopos tagja.
     A hit éve és az új egyházi év kezdetén különösen nagy jelentőséggel bír, hogy ilyen módon is együtt ünnepelhetünk, ezért is nagy örömünkre szolgál, hogy felkérésünket elfogadva, a szentbeszédet Osztie plébános úr fogja megtartani. Szeretnénk ezen a helyen is köszönetet mondani az említetteknek és a plébánia közösségének azért, hogy a Szent Mihály Laikus Káptalan befogadásával ötödik esztendeje képviselik a XVI. Benedek pápa által szorgalmazott liturgikus szemléletváltást, a római rítus rendes és rendkívül formájának békés együttélése és egymás kölcsönös gazdagítása jegyében.