2008. december 16.

ÉGI HARMÓNIÁK
Haydn összes miséje eredeti liturgikus környezetben

2009-ben minden hónap egyik vasárnapjának délutánján elhangzik egy Haydn-mise a budapesti Belvárosi Főplébánia Templom falai között, mégpedig olyan szertartás keretében, amelyre eredetileg készültek: tridenti rítusú szentmiséken.

A sorozat páratlan lelki és zenei élményt kínál a hallgatóságnak: neves hazai és külföldi művészek, kórusok, zenekarok tolmácsolásában a Haydn-misekompozíciók tételei nem koncertszerűen, hanem a tridenti miserend által megszabott helyükön, az adott vasárnapra előírt gregorián propriummal együtt szólalnak meg.

A közreműködők között megemlíthetjük - a teljesség igénye nélkül - az Orfeo Zenekart és a Purcell Kórust, a Kassai-, a Debreceni- és a Győri Filharmonikus Zenekart, a Capella Savaria-t, a Debreceni Kodály Kórust, a Tomkins Énekegyüttest és a Schola Cantorum Budapestiensist.

Néhány mise a Budapest-Belvárosi sorozat előadóival felhangzik vidéki városok templomaiban és koncerttermeiben is a Haydn Év 2009 során.

Forrás: http://www.haydn-2009.hu/info.asp?id=13#egi

[Természetesen a CLSMA szokásos vasárnapi szentmiséiről van szó. A neves ének- és zenekarok mellett a misék propriumtételeit a káptalan szkólája szólaltatja meg Fehér Judit cantrix vezetésével.]

Nincsenek megjegyzések: