2008. december 9.

ORATIO FIDELIUM

Az ún. "egyetemes könyörgések" vagy "hívek könyörgése" a liturgikus reform egyik legnyilvánvalóbb vadhajtása. Miközben litániaszerű könyörgéssorozatok a keleti és az ólatin, sőt nyomokban a római hagyományban is előfordulnak, ezek távol állnak attól a szószátyár és időszerűséget hajhászó szöveganyagtól, amely az elmúlt évtizedekben e tiszteletreméltó előzményekre jogtalanul hivatkozva született. Élve a szabad választás lehetőségével immár magyarul is elkészült és egyes templomokban használatba került egy hagyományos keleti, illetve nyugati litániákból álló gyűjtemény, amelynek eredetijét a solesmes-i bencések adták ki mint a laudes és a vesperás Liturgia Horarum szerinti fohászainak alternatíváját. Buzdítjuk különösen a megújított rendtartást hagyományos szellemben végző papokat, hogy éljenek ezzel a formulakészlettel, de alkalmazhatják ugyanezt paraliturgiaként vagy magánimádságban, sőt a hagyományos szertartásrend devocionális kiegészítéseként is (pl. az előénekesek és a nép az offertórium-ének után). A kiadvány letölthető itt: http://data.hu/get/933558/Litaniak.pdf.html

Nincsenek megjegyzések: