2009. augusztus 11.

A HAGYOMÁNYOS RÍTUSSAL ISMERKEDETT
A DON BOSCO IFJÚSÁGI ÉNEK- ÉS ZENEKAR

A budapesti Egyetemi Templom Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekara a római rítus hagyományos formájával való megismerkedés szándékával meghívást adott a CLSMA tagjainak nyári ének- és zenekari táborába, Péliföldszentkeresztre. A liturgiát, és kiemelkedően az egyházzenei tradíció alapjait megismertető előadásra és beszélgetésre, valamint a szentmiseáldozat hagyományos formában történő bemutatására a tábor hetében, augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén került sor az ősi kegyhelyen.

A Legszentebb Áldozatot P. Kovács Ervin Gellért OPraem mutatta be a kegytemplomban 18 órai kezdettel. A missa cantata egyházzenei szolgálatát a Don Bosco Ének- és Zenekar tagjai adták Várföldi László irányításával.

A főváros V. kerületében lévő Kisboldogasszony-templom (ismert nevén az ún. Egyetemi Templom) országszerte és a határon túl is ismert Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekara 1975-ös megalakulása óta mára több mint 100 tagot számlál; a kórus tagjaiból alakult zenekar létszáma jelenleg 35 fő. Általános iskolásoktól az egyetemet végzett felnőtt ifjúságig mindenféle korosztály megtalálható az énekkarban. Az ének- és zenekart az alapító karnagy, Dauner János szalézi szerzetespap egyik tanítványa, ifj. Benyus Sándor vezeti, aki jelenleg a Váci Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója. Munkáját nagyban segíti Bakonyiné Marton Katalin, az együttes kórusvezetője.
Az alapítók elsőrendű célja a fiatalok vallási és erkölcsi nevelése, a szent zenén keresztül Isten dicsőítése és a vidéki kirándulások alkalmával e zene terjesztése.
A Don Bosco Ének- és Zenekar érdeklődése nem korlátozódik egyetlen korra vagy műfajra, hanem felöleli az egyházi év ünnepköreit és az európai zenetörténet széles skáláját. Repertoárjukon kb. 120-140 mű szerepel. A zenekar önálló zenekari műveket is játszik. Az elmúlt évek során a kórusnak lehetősége nyílt több CD felvétel készítésére is.
A népes tagság közösségi élete bővelkedik a testi és lelki felüdülést szolgáló különféle programokban: az egyházi évet végigkísérő, a Központi Szeminárium életét kiemelkedő figyelemmel szolgáló liturgikus zenei szolgálat, valamint az időszakhoz illeszkedő koncertezés, különféle vendégszereplésekkel, találkozókon való részvétellel egészül ki.
A lelki programok mellett a szabadidő tartalmas eltöltését is szem előtt tartják. Ezt szolgálta többek között a kikapcsolódásra és intenzív munkára is alkalmas, nyári ének- és zenekari tábor Péliföldszentkereszten.

F.D.

Nincsenek megjegyzések: