2009. augusztus 10.

KÖZLEMÉNY

Némelyek nehezményezték, hogy a múlt vasárnapi Haydn-misén a zenekar (a templom barokk szakaszának és karzatának felújítása miatt) a szentélyben helyezkedett el, ráadásul a zenekari tagok öltözete sem mindig felelt meg az illendőségnek. Habár az Oltáriszentség az ilyen esetekre vonatkozó hatályos rendelkezések értelmében nem volt a szentélyben, a kényszer szülte kompromisszum nem volt megfontolt és nem készítette elő kellő egyeztetés. A káptalan nevében elnézést kérünk mindazoktól, akiket akaratlanul is megbotránkoztattunk, és hangsúlyozzuk, hogy az alkalmazott megoldást a liturgia szentségétől és térbeli logikájától idegennek tartjuk és a jövőben kerülni kívánjuk.

Nincsenek megjegyzések: