2009. november 23.


ÁDVENTI MATUTÍNUM

2009. november 28-án, szombaton este fél 7 órai gyülekezéssel és 7 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát tartunk ádvent első vasárnapjáról az esztergomi rítus szerint. A nap teljes zsolozsmáját tartalmazó kiadvány a helyszínen 500 Ft-ért megvásárolható, de az igényeket a megfelelő mennyiség biztosítása érdekében kérjük előre jelezni.

4 megjegyzés:

cantor írta...

Adventi rorate is lesz egyszer, vagy még nincs róla információ?
Lenne egy liturgiai kérdésem is. Mi a jelentése/jelentősége a liturgiában annak, amikor az oltár incenzálása közben a 2 ministráns a casulát mindkét oldalon tartja? Köszönöm a választ előre is.

CLSMA írta...

1. Egyelőre nem terveztünk Roratét, hiszen a kora reggeli időponthoz nincs budapesti székhelyű celebráns. De ha az illetékes atyák közül valaki vállalja, kérem, jelentkezzék, és okvetlenül hirdetni fogjuk. (Ha valakinek új rítusú, de tisztes Rorate is megfelel, erről is adunk tájékoztatást.) Személy szerint úgy gondolom, hogy a Roraténak csak rendszeresen van értelme, ezt pedig egyelőre nem tudjuk megoldani. Ennek ellenére nem lenne kifogásom egy "bemutató" Rorate ellen, hogy legalább érzékeltesse, milyen lenne, ha lenne.
2. A kazula emelésének gyakorlati oka, hogy a középkori típusú, nehéz és csapott vállú, ún, gótikus kazulák akadályozták a kéz fölemelését, így minden olyan alkalommal, amikor a pap végez valamit a kezével, az asszisztensek megemelték a karra nehezedő részét (a palásttal is így tesznek). Ez a barokk szabású, ún, hegedűtok-kazuláknál már okafogyott, de a rubrikák megőrizték az ősi hagyományt. Szimbolikusan minden ilyen segédkező mozdulat azt fejezi ki (pl. a pap albájának megemelése is az oltárhoz lépéskor, vagy könyökének megfogása a térdhajtásoknál), hogy a celebráns csak a mennyeiekkel kell, hogy törődjék, a tárgyi, testi dolgok szintjén mindenben támogatják. A pap ráadásul szimbolikusan idős ember (ezt jelenti a görög presbyteros), aki támogatásra (sustentatio) szorul. Biztosan vannak allegorikus magyarázatok is, de ezeknek most nincs módom utánanézni. Ha valaki megteszi, szívesen fogadjuk.

Unknown írta...

A kazulaemeléshez: nem a gótikus miseruhákkal "jött ez divatba", hanem már az órómai korban, mikor az ún. planétát hordta a miséző - ami teljes testét betakarta - akkor is szükség volt erre.(Nyilván azonban megvannak ennek a római hivatali életre visszanyúló szálai.) Aztán ahogy a miseruha kidolgozottabb, súlyosabb lett, vált ez egyre hangsúlyosabbá, és valóban, maradt korunkra. Nem csak az áldozópapokat sustentálták azonban, hanem az evangéliumot olvasó diakonust és a pápát áldoztató szubdiakonust is.

Szimbolikusan két textus is rögtön az eszünkbe juthat:

1, in manibus portabunt te - kezeikben hordoznak téged...

2, Si tetigero fimbriam vestimenti eius - ha csak megérintem ruhája szegélyét, meggyógyulok...

Mind a kettőnél a pap, mint alter Christus kerül elénk.

A sustentálók pedig egyszer mint a szolgáló angyalok, másszor meg mint a gyógyulásra váró hívő (kiszélesítve: a lelki gyógyulásra, vagyis a megváltásra váró hívő nép: maga az Egyház)

Névtelen írta...

Kérnék egy zsolozsmafüzetet a szombati matutinumra. Köszönöm! Bence