2009. november 6.

ESZTERGOMI RECITÁLÓ TÓNUSOK

Az esztergomi hagyomány, éppúgy, mint más egyházmegyés és rendi rítusok, sajátos változatban ismerte és használta az alapvetően egységes gregorián éneket. Gyakori előfordulásuk miatt különösen nagy érdeklődésre tarthatnak számot a zsolozsma és a mise recitációs tónusainak esztergomi változatai, amelyeket a zsolozsmában kezdettől fogva használunk és amelyekhez kiadványainkban a zsoltárok kijelölése is igazodik. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a középkori magyar forrásállományt ért mérhetetlen veszteségek miatt egyetlen recitációs tónusról sincs közvetlen esztergomi emlékünk. Mégis bizalommal használhatjuk a rendelkezésre álló pálos forrásokat, hiszen a remeterendet Özséb esztergomi kanonok alapította, megállapodott liturgiája pedig egészen csekély módosulással az esztergomi rítus lett. Noha a pálosok a XVII. század kezdetén föladták saját rítusukat és átvették a "tridenti", azaz a kuriális-ferences változatot, dallamváltozataik ezután is (a római szövegválasztások dacára) a középkori magyar örökség hűséges tanúinak bizonyultak. Így a pálos forrásokban föllelhető, más párhuzamokkal nem rendelkező dallamokat megalapozottan tekintjük a hiányzó esztergomi adatok pótlásának. Az egyszerű zsoltártónusokat és az evangéliumi kantikumok (Benedictus, Magnificat) díszesebb dallamait a częstochowai kolostorkönyvtár XV. századi, R. I. 215. jelzetű pálos kantuáléjának tonáriusa őrizte meg. A matutínumi olvasmányok, a verzikulusok és a könyörgések dallama az Országos Széchényi Könyvtár Oct. lat. 794. jelzetű, 1644-es, ún. Ujhelyi processzionáléjában maradt fönn. A két forrás vonatkozó részeinek átírása Szendrei Jankának a középkori magyar recitáló tónusokról szóló fejezetében jelent meg (Rajeczky Benjamin OCist [szerk.]: Magyarország zenetörténete I. Középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988.) Alább az ott szereplő átírások másolatát tesszük közzé részben dokumentációképpen, részben azért, hogy rendelkezésére álljon mindazoknak, akik ápolni igyekeznek a római liturgia magyarországi változatát. Ezzel egyszersmind megemlékezünk Szent Adalbert püspök és vértanú, az Esztergomi Főegyházmegye patrónusa Ereklyeátvitelének mai ünnepéről.

1-3. zsoltártónus

4-6. zsoltártónus

7-8. zsoltártónus

verzikulus dallama

olvasmánytónus

könyörgés dallama

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Köszönet!

Névtelen írta...

Aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Éva