2009. november 17.

ÉVFORDULÓK HETE III.
KÉPEK A KÁPTALAN TÖRTÉNETÉBŐL: 2007

A 2007. polgári év a kegyelmek esztendeje volt. Július 7-én jelent meg, majd szeptember 14-én lépett hatályba Szentséges Atyánk, XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum kezdetű motu propriója, amely véglegesen megszüntette a hagyományos római rítusú liturgia végzésének jogi akadályait. Ez a mi számunkra elsősorban a nyilvános misézésben jelentett nagy előrelépést, hiszen a zsolozsmára a korábbi korlátozások nem vonatkoztak. Nagy örömünkre Kovács Ervin atya tartósan csatlakozott közösségünkhöz, és miután Andrzej Komorowski atyát rendi elöljárói májustól Amsterdamba helyezték át, magára vállalta a káptalani liturgiák celebránsi feladatkörét. Íme, az év eseményei képekben és rövid kommentárral.

A Jáki kápolnában vízkereszt ünnepén tartottuk a második szentmisét, amelyet házszentelés követett. A vízkereszti zsolozsmára, amely először egészült ki a középkori magyar forrásból ismert Csillagjátékkal (Tractus stellae, szövegét l. itt, előadását pedig ebben a filmben), kivételesen egy héttel később került sor.

Ünnepélyes szentmise (2007 január 6.) — Szentáldozás

Csoportkép a szentmise után, amelyre a képen láthatók mindegyike
Magyarország, ill. Európa más-más városából érkezett a Jáki kápolnába


Házszentelő (2007 január 6.)

Vízkereszti zsolozsma (2007 január 12.) — Genealógia

Vízkereszti zsolozsma (2007 január 12.) — Csillagjáték

2007-ben igen rövid volt a vízkereszt utáni idő, s már február elején megkezdődött az előböjt, amit a káptalan virrasztó zsolozsmával szokott megünnepelni. A szertartáson pap hiányában ezúttal Földváry Miklós dékán officiált.

Hetvenedvasárnapi matutínum (2007 február 3.) — IX. olvasmány

A következő hétvégén a káptalan kirándulást tett a Szombathely közelében fekvő Perenye községbe, ahol Rétfalvi Balázs és Medgyessy-Schmikli Norbert tagtársaink szervezésében a templombúcsú alkalmából népvecsernyét adott elő Szent Ágota szűz és vértanú tiszteletére (erről az eseményről videófelvétel is készült, amelynek feltöltése a Gloria.tv-re folyamatban van). A népvecsernye előtt privátim esztergomi vesperást tartottunk, vasárnap pedig Ervin atya szentmisét celebrált a Nepomuki Szt. János-kápolnában.

Szentmisére menet, a háttérben a plébániatemplommal (2007 február 11.)

Káptalani csoportkép (2007 február 11.)

Nagyböjt I. vasárnapján újabb szentmise volt a Jáki kápolnában, amelynek videófelvétele a Gloria.tv-n megtekinthető [jelenleg csak az első két és fél perc, valószínűleg technikai probléma miatt].

Ünnepélyes szentmise (2007 február 25.) — Bevonulás előtt

A nagyhét szerdáján tartottuk a káptalan első általános közgyűlését, a Capitulum Generalét, majd este átvonultunk a Szent Mihály-templomba, hogy elvégezzük a nagycsütörtöki virrasztó zsolozsmát, az ún. Officium tenebrarumot.

Capitulum Generale (2007 április 4.)

Nagycsütörtöki sötét zsolozsma (2007 április 4.) — Belülről

Nagycsütörtöki sötét zsolozsma (2007 április 4.) — Kívülről

A liturgikus hagyományoknak megfelelően húsvétvasárnap került sor Földváry Luca keresztelőjére a Szent Mihály-templomban az esztergomi rítus szerint.

Régi (esztergomi) rítusú keresztelő (2007 április 8.) — Miatyánk-
Üdvözlégy-Hiszekegy


A pünkösd ünnepe ebben az évben különös módon valósult meg a káptalan életében. Komorowksi atya sajnos utoljára látogatott Magyarországra, viszont a vasárnapi mise után hétfőn is velünk maradt, s együtt tettünk káptalani kirándulást Esztergomba, ahol Cséfalvay Pál kanonok vendégei voltunk. Ünnepélyes szentmisét tartottunk a Vízivárosi-plébániatemplomban (néhány méterrel a prímási lakosztály oda nyíló ablaka alatt), majd Cséfalvay atya végigvezetett minket a prímási palotán és a keresztény múzeum gyűjteményén. Ekkor még nem tudhattuk, hogy a Szentlélek kiáradása két hónap múlva a motu propriót is meghozza számunkra.

Pünkösdi matutínum után (2007 május 26.) Füzes Ádám atyával, az akkori templomigazgatóval, akinek a Szent Mihály-templomba való befogadásunkat köszönhetjük

Ünnepélyes szentmise Budapesten (2007 május 27.) — Szentlecke

Ünnepélyes szentmise Esztergomban (2007 május 28.) — Oltárfüstölés
a felajánlás alatt


Június 25-e és 27-e között Győr városa és egyházmegyéje tudományos konferenciát rendezett a Szent László-herma Győrbe kerülésének 400. évfordulója alkalmából, amelynek keretében a káptalan ünnepélyes virrasztó zsolozsmát énekelt a szent királyról a győri székesegyházban.

A virrasztó zsolozsma után (2007 június 27.)

Július utolsó hetében, Szent Jakab apostol ünnepe körül rendeztük meg a szokásos nyári latintábort Gödöllőn, amelynek Földváry Miklósék és a premontrei atyák adtak otthont.

Közös zsolozsma (2007 július 25.) — Laudes

Énekes magánmise (2007 július 25.) — Evangélium

A budapesti nyilvános szentmisék a motu proprio hatályba lépése után indultak meg újra. Az első alkalommal magáért a pápai intézkedésért adtunk hálát a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony-plébániatemplomban. A szertartáson a Schola Hungarica és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke énekelt.

Ünnepélyes szentmise (2007 október 7.) — Az adományok előkészítése

Három héttel később a káptalan a felvidéki Észak-Komáromba utazott, hogy a plébániatemplom újraszentelésének 147. évfordulóján, az ezzel egybekötött kórusfesztivál keretében ünnepélyes szentmisét mutasson be (vendéglátónk Stubendek László volt). Ezzel a kirándulással tevékenységünk átlépte az országhatárt.

Ünnepélyes szentmise (2007 október 27.) — Ecce, Agnus Dei

Bár a motu proprio szeptember 14-én hatályba lépett, az előző két szentmise még alkalmi jellegű volt. Ma is folyó állandó miséink az isteni gondviselés különös gesztusaként a káptalan saját ünnepével, a középkori esztergomi székesegyház felszentelésével indultak meg (akárcsak az engedélyezett misék egy évvel korábban). A virrasztó zsolozsmát pontosan két évvel ezelőtt, 2007 november 17-én tartottuk, az első szentmisére pedig vasárnap délután 15.30-kor került sor a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat Osztie Zoltán plébános úrnak, aki nagylelkűen befogadta templomába a római rítus rendkívüli formáját és az azt végző közösséget.

Egyháznapi matutínum (2007 november 17.) — IX. olvasmány

Énekes szentmise (2007 november 18.) — Kánon

A káptalani szentmisék rendes formája a missa cantata, időnként azonban igyekszünk egy-egy missa sollemnist is megszervezni. Az első ilyen alkalom a belvárosi misék sorában a szeplőtelen fogantatás ünnepe volt.

Ünepélyes szentmise (2007 december 8.) — Úrfelmutatás

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Mindent Isten legnagyobb dicsőségére!Alleluja!

Névtelen írta...

Az embersziv Isten-szeretetre van teremtve, és amikor az eucharisztiában embermódra szeretjük a Krisztust, - Isten-szeretetünk hazatalált. (Prohászka Ottokár)