2010. február 3.

EGY ÉVE RENDSZERES SZENTMISÉK IMMÁR SZEGEDEN IS

Egy éve, hogy immáron Szegeden is vannak rendszeres és nyilvános szentmisék a római rítus hagyományos („rendkívüli”) formájában. P. Varga Kamill szeged-alsóvárosi ferences plébános a helyi hívek kezdeményezését nyitottan fogadta, és a több mint félezer éves szentély barokk Mária főoltáránál először havonta szombatonként Kovács Ervin Gellért, majd felszentelése óta immár minden vasárnap Dr. Alácsi Ervin János mutatja be a szentmiseáldozatot. Néhány alkalommal Galaczi Tibor piarista atya helyettesített Kecskemétről.

Az elmúlt esztendőben több mint másfélszázan vettek részt a miséken, köztük a helyi szeminárium néhány kispapja és több egyházmegyés pap is. Sajnos többen jelezték, hogy a vasárnap délután fél négyes időpont családi elfoglaltságok miatt számukra kevéssé alkalmas, mégis a rendszeres szentmiselátogatók köre jelenleg 15—20 főre tehető, és lassú emelkedést mutat.

Ez a szentmisealkalom mára beépült a plébánia miserendjébe, plakátokon és szórólapokon több szegedi plébániatemplomban is hirdetve van. A közelmúltban a http://www.szegedma.hu/ portál külön cikkben számolt be a szentmisékről. Külön köszönet a szegedi ferenceseknek, akik nagylelkűen otthont adtak liturgikus örökségünk szegedi megjelenítéséhez és ápolásához!

(A fönti beszámolót Kohári Nándor, a szegedi szentmisék kezdeményezője és világi szervezője bocsátotta a káptalani oldal rendelkezésére.)

Nincsenek megjegyzések: