2010. február 11.


KECSKEMÉTI SZENTMISÉK 2010-BEN (1. FÉLÉV)

E héten hétfőn ismét volt hagyományos rítusú, énekelt szentmise a kecskeméti Piarista Templomban. A szervezők honlapján elérhető a 2010-es naptári év első felére tervezett további szentmisealkalmak időpontja is, amelyeket alább mi is közzéteszünk. Fölhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az általunk is használt, egyszerű miseordinárium, az ún. Missa mundi tételei hangfájlként letölthetők a kecskeméti honlapról: e minden bizonnyal legősibb és az ordinárium liturgikus szerepét legalkalmasabban betöltő sorozat jelentőségét éppen a legutóbb méltatott Dobszay László fejtette ki egy kiváló cikkében: „Missa mundi”, Magyar Zene XXIII/1 (1982) 21–36., ld. még erről egy interneten is elérhető írása 2.2. pontját (a magyar változat az angol után következik). E megfontolások ismerete különösen fontos annak megvilágításához, hogy érthetővé váljék, mi és a hozzánk közel álló, hazai csoportok miért ezt az ordináriumot, és nem a „latin mise” összefüggésében elterjedtebb De Angelis-misét vagy a Liber Usualis ünneptípusonként változó dallamait részesítjük előnyben. A feltöltések leginkább a Gloria szövegének és dallamának elsajátításában segíthetik azokat, akiknek nincs módjuk rendszeresen részt venni régi rítusú énekelt szentmisén. A kecskeméti szertartások várható időpontjai tehát a következők:

2010. február 8. (hétfő) 18.30 óra
— hitvallók miséje (Matha Szt. János)
2010. március 22. (hétfő) 18.30 óra
— feketevasárnap utáni hétfő
2010. április 19. (hétfő) 18.30 óra
— XVI. Benedek pápa megválasztásának 5. évfordulója
2010. május 10. (hétfő) 18.30 óra
— püspök hitvallók miséje (Szt. Antal)
2010. június 7. (hétfő) 18.30 óra
— hálaadó mise

Nincsenek megjegyzések: