2010. február 21.


A MÁSODIK NAGYBÖJTI VASÁRNAP ÉNEKEI

A következő vasárnap ismét a klasszikus vokálpolifónia jegyében áll majd: a szentmisén a Choralis Constantinus 500 sorozat keretében — noha az időszak megkívánta mértékletességgel — ismét a Corvina Consort énekli majd Heinrich Isaac többszólamú propriumtételeit a korabeli Habsburg udvarban is használatos passaui graduále szerinti gregorián énekekkel. Az ünnepélyességet a következő kompozíciók hivatottak növelni:

Bevonulásra— Adiuva nos, Deus
Aspérges me, Dómine
Introitus — Heinrich Isaac: Reminíscere miseratiónum tuárum (CC I.)
Kyrie — Missa Ferialis
Graduale — Tribulatiónes cordis mei (Graduale Pataviense, fol. 33v)
Tractus — Heinrich Isaac: Dixit Dóminus mulíeri Chananéæ (CC I.)
Credo (ambrozián)
Offertorium — Meditábor in mandátis tuis (Offertoriale Triplex)
Sanctus — Missa Ferialis
Úrfelmutatásra — Orlando di Lasso: Adorámus te, Christe
Agnus Dei — Missa Ferialis
Communio — Heinrich Isaac: Intéllige clamórem meum (CC I.)
Áldozás után — Josquin des Prez: O salutáris Hostia
Kimenetre — Pierre de la Rue: Ave apertor cælórum

Közreműködik:
Pintér Ágnes, Pászti Károly, Kalmanovits Zoltán, Demjén András.

Nincsenek megjegyzések: