2011. május 9.


NAGYHETI KÉPES BESZÁMOLÓ II.
NAGYSZERDA (GYÖMRŐ, 2011 ÁPRILIS 20.)

A napok liturgikus számítása általában az előző esti záró imaórától, a kompletóriumtól kezdődik, az egyházi nap ezért nem esik teljesen egybe a mai polgári időszámítás 24 órás napjával. Mivel azonban a nyugati ember életritmusa a kettő közül már sok évszázada az utóbbihoz igazodik — eszerint kel reggel és tér nyugovóra este —, célszerűbbnek látszik és a valóságnak is jobban megfelel, ha ezt a beszámolót a polgári és nem az egyházi napok szerint tagoljuk. A szent háromnap ebben az értelemben tehát nem nagycsütörtökkel indul, hanem már nagyszerda éjjel megkezdődik a következő nap első óráiból elővételezett virrasztó zsolozsmával.

Amint az előre közölt programban meghirdettük, a káptalan együtt ünneplő tagjai és a hozzájuk csatlakozók nagyszerda délután érkeztek meg Gyömrőre, a Teleki kastélyba. A szállás elfoglalása és a templom berendezése után rögtön kezdetét vette a nagyheti liturgiák sorozata a nagycsütörtöki sötét zsolozsma (matutínum és laudes) elimádkozásával. Az elmúlt években, amikor még nem volt lehetőségünk az összes szertartás elvégzésére, ez az imaóra jelentette számunkra a teljes nagyheti liturgiát (l. pl. a két évvel ezelőtti képeket), most viszont — mintegy hosszú pusztai vándorlás után — a beteljesült ígéret nyitányává és bejáratává vált (l. a fenti képet a cím előtt). A három sötét zsolozsma egyébként felépítésében és rítusaiban pontosan megegyezik, egyedül szövegeik és a hozzájuk tartozó dallamok különböznek az adott nap szerint. A szertartások rubrikális leírását a római úzus alapján (a szükséges esztergomi kiegészítésekkel) már egy 2008-as bejegyzésünkben közöltük, később pedig a zsolozsma teljes szövegkönyvét közzétettük. Ez az anyag a másik két sötét zsolozsmával kiegészítve most végül egyetlen közös kiadványban jelent meg, amelyet folyamatosan használtunk a szent háromnap alatt.

Az alábbi képek elsősorban az előkészületeket örökítik meg, magát a zsolozsmát mindössze két felvétel képviseli. Nyitánynak azonban ennyi is elég; a teljes mű nemsokára következik.

Nincsenek megjegyzések: