2010. április 8.

FEHÉRVASÁRNAPI SZENTMISE

Április 11-én, fehérvasárnap, húsvét nyolcadnapján a szokásos szentmisét eltérő időpontban és helyen: este 6 órai kezdettel a Bp. Váci utcai Szent Mihály-templomban tartjuk. A szertartás zenei szolgálatát a Corvina Consort látja el a Choralis Constantinus 500 sorozatba illeszkedő alábbi gregorián és polifon tételek megszólaltatásával:

Accessus — Hans Leo Hassler: Ego sum resurréctio
Vidi aquam
Introitus — Heinrich Isaac: Quasi modo géniti (CC I.)
Kyrie — Missa Paschalis
Gloria — Missa Paschalis
Alleluia — Angélus Dómini Respóndens autem (Graduale Pataviense, fol. 84)
Alleluia — Crucifíxus (Graduale Pataviense, fol. 88)
Credo (ambrozián)
Offertorium — Angélus Dómini (Graduale Pataviense, fol. 84v)
Josquin des Prez: Víctimæ pascháli laudes
Sanctus — Missa Paschalis
Orlando di Lasso: Adorámus te Christe
Agnus Dei — Missa Paschalis
Communio — Heinrich Isaac: Mitte manum tuam (CC I.)
Exitus — Francisco Guerrero: Regína cæli

Énekel: Pintér Ágnes, Pászti Károly, Kalmanovits Zoltán, Koncz András
Művészeti vezető: Kalmanovits Zoltán

Nincsenek megjegyzések: