2010. április 20.


SZOLIDARITÁSI AKCIÓ A SZENTATYÁÉRT

Ezekben a napokban Szentséges Atyánkra, XVI. Benedek pápára tekintünk, aki pusztító viharban kormányozza az Egyház hajóját. Hogyan, mivel segíthetnénk neki?

A Jó Pásztor vasárnapja után, megválasztásának és beiktatásának ötödik évfordulója között saját maga adja meg a választ. Prófétai szavait, amelyeket péteri szolgálatának megkezdésekor a szentmise homíliájában mondott, érdemes mai szemmel újraolvasni (eredeti nyelven itt, a Magyar Kurír fordításában itt találhatók), különösen ezt a bekezdést:

A pásztor egyik alapvető tulajdonsága az kell hogy legyen, hogy szereti a rábízott embereket — úgy, ahogy Krisztus szereti őket, akinek a szolgálatában áll. „Legeltesd juhaimat”, mondja Krisztus Péternek, és ebben a pillanatban nekem is. Legeltetni annyit tesz, mint szeretni, szeretni pedig annyit tesz, mint késznek lenni a szenvedésre is. Szeretni azt jelenti: megadni a juhoknak a valódi jót, Isten igazságának, Isten Igéjének táplálékát, az Ő jelenlétének táplálékát, amelyet nekünk ad az Oltáriszentségben. Kedves barátaim, ebben a pillanatban csak annyit tudok mondani: imádkozzatok értem, hogy megtanuljam mind jobban szeretni az Urat! Imádkozzatok értem, hogy megtanuljam mind jobban szeretni az Ő nyáját — benneteket, az Anyaszentegyházat, mindnyájatokat külön-külön és titeket mind együttesen! Imádkozzatok értem, hogy ne meneküljek el félelemből a farkasok elől! Imádkozzunk egymásért, hogy az Úr hordozzon bennünket, és megtanuljuk egymást hordozni!

Ebben a szellemben két nemzeti kegyhelyünk, a máriapócsi és a mátraverebély-szentkúti bazilika szolidaritási akciót hirdet a Szentatyáért. Arra kérik a kezdeményezéshez csatlakozókat, hogy
2010 május 1-jétől negyven napon át böjttel, imádsággal vagy alamizsnálkodással válaszoljanak a pápát és az Egyházat érő támadásokra, Szent Péter apostol buzdítását (1 Pét 3, 9) követve: „Ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást!”

A támogató nyilatkozatokat a felhívás honlapján kitölthető űrlapon vagy az ottani címekre küldött levélben várják. Az így összegyűlt írott és elektronikus leveleket a magyar hívek szolidaritásának jeleként eljuttatják Rómába.

A nagyböjtben mi magunk szerveztünk szolidaritási akciót a hagyományos római liturgia mellett, amelynek eredménye feldolgozás alatt áll. Most is azt kérjük híveinktől, barátainktól és minden olvasónktól, hogy újúlt erővel támogassák Szentatyánk, XVI. Benedek pápa apostoli szolgálatát, és ajánlják föl egyéni áldozatvállalásukat a pápáért és az Egyházáért.

Nincsenek megjegyzések: