2010. április 19.


ÖT ÉVE KORMÁNYOZ XVI. BENEDEK PÁPA [FRISSÍTVE]

Ma van az ötödik évfordulója annak, hogy a bíborosi testület Róma püspökévé, Szent Péter 265. utódjává választotta Joseph Ratzinger bíborost. Az Annuario Pontificio, a változó címmel több száz éve folyamatosan kiadott, olasz nyelvű pápai évkönyv ezt a dátumot a pápa rövid életrajzában hagyományosan így vezette be: „la Sua Esaltazione al Pontificato” — „(az Ő) Felmagasztaltatása a Pápaságra”. A kifejezés egészen VI. Pálig volt használatban, aki után a koronázással együtt eltűnt a történelem süllyesztőjében. Helyette néhány évtizede ez olvasható: „la Sua elezione al Pontificato” —
„(az Ő) megválasztása a Pápaságra”.

Ebben a hónapban, amikor hosszabb-rövidebb időközökkel követi egymást Szentatyánk születésnapja (április 16.), megválasztásának napja (április 19.) és „péteri szolgálata megkezdésének napja” (április 24.), amint I. János Pál óta a koronázás helyébe lépő eseményt nevezik, különösen is megtapasztalhatjuk, mennyire nem „felmagasztaltatás” manapság a pápai hivatal betöltése — hacsak nem olyan értelemben, ahogy az Úr is felmagasztaltatott a keresztfán, hogy mindeneket magához vonzzon. Az újabb és újabb támadások kereszttüzében, amelyek az Egyház és a pápa ellen irányulnak, ezért most megemlékezünk ezekről a napokról.

A három közül mindegyik kissé más jellegű. Az első magántermészetű alkalom, és a világi mondarchiáktól eltérően a Vatikánvárosi Államban rendesen nem is hivatalos ünnep (kivéve a 2007. évet, amikor a pápa 80. születésnapját rendkívüli ünneppé nyilvánították). Hivatalos szempontból a második időpont a legfontosabb, amennyiben XVI. Benedek pápaságának kezdetét jelenti, hiszen a kánonjog szerint (CIC 332. k., 1. §) „a teljes és legfőbb hatalmat az Egyházban a római pápa törvényes megválasztásának általa történt elfogadása és püspökké szentelése révén nyeri el”. (2007-ben ez is hivatalos vatikáni ünnep volt, egyébként azonban nem munkaszüneti nap.) Végül a harmadik dátum azt a liturgikus eseményt idézi fel, amelynek keretében az új pápa ünnepélyesen átveszi hivatalát (régebben ez a koronázási szentmise volt, ma a főhatalommal való felruházást a pallium és a halászgyűrű átadása jelképezi).

E három pápai évforduló közül a mai azzal is kiemelkedik, hogy a Vatikánvárosi Államon kívül mindenütt szokás róla ünnepélyesen és liturgikus keretek között megemlékezni (a Vatikánban mindössze annyi történt, hogy Őszentsége fogadta a bíborosi kollégium köszöntését). Magyarországon Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius 17 órakor a budavári Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban mutat be emlékmisét, amely — mint a Magyar Kurír híradásából kiviláglik — egyszersmind diplomáciai esemény. Az ünneplés helyszíne nálunk régi hagyományra tekint vissza, az időpont azonban ekkor még a koronázáshoz kapcsolódott: ebből is látszik, hogyan tevődött át a hangsúly a lecsökkent ünnepélyességű (low profile) beiktatási szertartásról a kormányzási jogalapot megteremtő választásra.

XVI. Benedek pápa kormányzásának elmúlt öt évéről különböző elemzések látnak napvilágot. Mi itt ma elsősorban emlékezni és ünnepelni szeretnénk. Az erre legalkalmasabb két videóhoz, amelyeket a Vatikáni Figyelő tett közzé, a magunk részéről egy liturgikus esemény felvételét tesszük hozzá a távoli múltból, a közelebbi múlt ismeretében azonban nem minden áthallás nélkül:A jóleső emlékezés és a hálaadó ünneplés mellett ma még ennél is fontosabb az imádság Szentatyánkért és az egész Egyházért. Ez azonban már a következő bejegyzés témája lesz.


POST SCRIPTUM:

Az előbbi híradórészlet mai párjaként álljon itt egy videó Kecskemétről, amely a 2010 április 19-én celebrált emlékmise introitusát rögzítette:

Nincsenek megjegyzések: