2010. április 4.


SVRREXIT DOMINVS DE SEPVLCHRO,
QVI PRO NOBIS PEPENDIT IN LIGNO!

„Feltámadott az Úr a sírból, aki miértünk függött a keresztfán!” Ezekkel a szavakkal köszöntötte ma a diakónus a népet az ünnepi szentmise elején a Vatikánban, miután kinyitották a feltámadt Krisztust ábrázoló ún. acheiropoiéta-ikon tábláit (a kép történetéről itt, a pápai szertartásról pedig a kísérőfüzet elején olvasható részletes leírás). Ezután a húsvéti örömhírt a Szentatya felé fordulva is meghirdették: Surrexit Dominus vere et apparuit Simoni! — „Az Úr valóban feltámadt és megjelent Simonnak!”

Az evangélium szerint (Lk 24, 12. 34; vö. Jn 20, 3—10) Péter látta az üres sírt és találkozott a feltámadt Krisztussal; az erről való tanúság a mi húsvéti hitünk alapja (vö. ApCsel 1, 21—22; 1 Kor 15, 36). Nem véletlen tehát, hogy blogunkon mi is oly sokszor tekintünk Rómára és Szent Péter apostol utódára. Ma Krisztus Egyházát és személy szerint annak legfőbb pásztorát, XVI. Benedek pápát az evangéliumi hit iránti rendíthetetlen hűsége miatt példátlan hevességű, szervezett támadással ostromolják nemcsak a szekularizmus sátáni erői, hanem olyan báránybőrbe bújt farkasok is (Mt 7, 15), akik az Egyházon belüli hangadó szerepüket kihasználva mindenféle hamis jelszavakkal a hagyományos tanítás és fegyelem végleges eltörlésén munkálkodnak. Napjaink ellenpápáival szemben mi Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére tekintünk (vö. Zsid 12, 2), akit Péter mutat meg nekünk. Angelo Sodano volt államtitkárnak, a bíborosi kollégium dékánjának tanúságtételéhez csatlakozva mi is feltétlen hűségünkről biztosítjuk XVI. Benedek pápát, és továbbra is vállaljuk tanításának hiteles képviseletét — akár alkalmas, akár alkalmatlan (2 Tim 4, 2) — a magyar katolikus egyházban. Aki támogatását név szerint szeretné kifejezni, ezen a francia honlapon magyarul is megteheti.

Surrexit Dominus vere et apparuit Simoni! A tanítványok szavaival
(Lk 24, 34) kívánunk áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket a liturgiáinkat látogató kedves híveknek és e blog minden olvasójának.

Nincsenek megjegyzések: