2010. április 8.


A SZENTKÚTI ZARÁNDOKLAT VÉGLEGES PROGRAMJA

Kialakult az április 9—10-i zarándoklat végleges programja, amelyet alább közlök. A csak egyes csoportokat érintő, részletes eligazításokat, segédanyagokat magánlevélben küldöm, illetve küldtem el. Ha bármely további kérdés vagy probléma fölmerül, kérem, hogy elektronikus levélben írják meg, pénteken délig „postafordultával” tudok válaszolni, segíteni.


P é n t e k

14.30: Az asszisztencia tagjainak találkozó Budapesten, a Stadion autóbuszpályaudvaron, a Salgótarjánba induló járat kocsiállásánál (liturgikus öltözetéről mindenki maga gondoskodjék, a jegyeket is előre, külön vegyük meg).
16.00: Érkezés Mátraverebély, eszpresszó megállóhelyre (a máshonnan érkezőknek lehetséges találkozási hely és időpont), onnan Jusztin Péter vezetésével gyalogos zarándoklat Szentkútra (várhatón kb. egy-másfél óra).
17.30: A szállás elfoglalása (tábori körülményekhez illő fölszerelést ajánlott hozni), a templom előkészítése másnapra, asszisztenciapróba a püspök úrral, nyomtatványok kikészítése, orgonával és szkólaszolgálattal kapcsolatos kérdések tisztázása.


S z o m b a t

7.45: A Budapestről autóbusszal induló zarándokoknak találkozó a Hősök terén, a Szépművészeti Múzeum előtt (regisztráció és útiköltség befizetése Déri Balázsnál), utazás rövid gödöllői kitérővel Kányáspusztáig, közben imádságos-énekes ájtatosság Cséry Gergő atya vezetésével (húsvéti és máriás énekek, dicsőséges olvasó, zarándokzsoltárok, fölkészülés a szentmisére).
9.30: Kányáspusztán zarándokok fogadása, onnan gyalogos bevonulás (kb. másfél kilométer, azt, aki nem tud gyalogolni és szükség esetén az énekeseket a busz továbbviszi Szentkútra), Szentkúton megérkezés, szenteltvízhintés, búcsúfeltételek kihirdetése, beköszönő ima a kegytemplomban, oltárkerülés, gyónási lehetőség, az énekeseknek ezalatt rövid próba, az asszisztenciának előkészület.
10.45: Magyar nyelvű tercia (délelőtti zsolozsma) éneklése a gyülekezettel népzsolozsmaként, míg a püspök úr a sekrestyében beöltözik.
11.00: Pontifikális nagymise (a szertartás követéséhez és az énekbe való bekapcsolódáshoz 120 füzetet nyomtattunk).
14.00: Ebédszünet (a zarándokok mindenképpen hozzanak magukkal hideg élelmet, mert a kegyhelyen nincs vásárlási és étkezési lehetőség).
15.00: Magányos imádság, lehetőség kötetlen beszélgetésre, sétára.
16.00: Húsvéti matutínum (elővételezett virrasztó zsolozsma) latinul, magyar olvasmányokkal (kb. 50 aktív résztvevőnek tudunk füzetet biztosítani).
17.30: A budapesti buszos zarándokok indulása hazafelé, várható érkezés a Hősök terére kb. 19 órakor.

F.M.

Nincsenek megjegyzések: