2009. október 22.

NÉPÉNEKES, OLVASOTT MISÉK KECSKEMÉTEN

Kecskeméti testvérközösségünk honlapja közölte:

Bővül a régi rítusú (tridenti) misék választéka: havonta egyszer (hétfői napon) népénekes missa lectára (olvasott misére) kerül sor a Piarista Templomban. Ebben a formában a pap semmit sem énekel, míg a hívek magyar nyelvű énekekkel kapcsolódnak be a szentmisébe. A prédikációban Tibor atya liturgikus katekézist tart. A legközelebbi népénekes olvasott mise időpontja: 2009. november 23. (hétfő) 18.30 - Szent Kelemen pápa és vértanú ünnepe.

Mint Talmácsi Józseftől megtudtuk, az újabb, nyilvános szentmiséket az idősebb generáció egy, a régi rítuson nevelkedett tagja kezdeményezte, a piarista atyáktól havi egy "tridenti" misét kérve, amelyen ő maga ministrálhat. A népénekes olvasott mise (ún. missa lecta cum cantu) a zsinat előtti nemzedék emlékeiben a hagyományos liturgia legjellemzőbb formájaként él. Jóllehet a káptalan és a vele közeli rokonságban álló kezdeményezések nem támogatják ezt a lényegében aliturgikus megoldást, kegyeletből és tiszteletből azok iránt, akik a liturgikus reformok előtt nőttek föl, szívesen látjuk alkalmankénti fölelevenítését, hiszen célunk nem csupán egy általunk ideálisnak gondolt szertartásforma, hanem a római liturgikus hagyomány teljes gazdagságának életre keltése Magyarországon.

Forrás: www.missakecskemetiensis.org

3 megjegyzés:

Névtelen írta...

Az olvasott mise, valamikor nagyon népszerű volt a hivek között, különösen vidéken.

sanladislao írta...

Érzésem szerint a népénekes olvasott misén használt énekek, Novus Ordó-ban való megtartása = "Szent vagy Uram" nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a nyugatinál több fokkal jobb helyzet maradhatott fenn a liturgia területén, és eddig nem alakult ki többségében elviselhetetlenül fájdalmas liturgiai helyzet. Pl Amikor a pap az "emberi munka gyümölcséről" beszél "amiből lesz az élet kenyere" addíg a hívek sokszor énekelik " A kereszte oltárán Jézus égi Bárány, Atyjának föláldoztatott. Kenyér s bor színében megújítja szépen Az áldott Szent Áldozatot...." Ami ugye közelebb van a Szentmise hagyományos értelmezéséhez. Ez pedig akarva akaratlanul is azért visszahathatott a hívekre. Szerintem éppen ezért viszont meg kell becsülni a népénekes missa lectát is, ami részben magyar hagyomány, mint ahogy az eredeti bejegyzés is említi.

CLSMA írta...

Nem a magyar népénekre vonatkozik, amit írtam, talán félreérthető volt. Aki ismeri a káptalani gyakorlatot, az tudja, hogy a Jáki kápolnában celebrált misék óta nagy súlyt helyezünk a magyar népénekhagyomány ápolására. Gyakorlatilag minden misén van népének bevonulásra, sokszor prédikáció előtt, felajánlásra, úrfelmutatásra, áldozásra és kivonulásra, mindez a teljes latin és magyar gregorián mellett. A régi rítusban szerencsére senki nem kell, hogy válasszon a gregorián és a népének között. A missa lecta cum cantu-val szembeni kritika lényege, hogy CSAK népéneket használ, és hogy indokolatlanul mellőzi a mise tulajdonképpeni énektételeit.