2009. október 22.


VATIKÁNI SEGÉDKÖNYV A SZENTMISÉHEZ [FRISSÍTVE!]

Tegnap, október 21-én, a szerdai általános kihallgatás alkalmával Antonio Cañizares Llovera bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa bemutatta a Szentatyának a Compendium eucharisticum című kötetet, amelyet a Vatikáni Könyvkiadó a napokban jelentetett meg. Az eseményről beszámolt a Szentszék félhivatalos napilapja, a L’Osservatore Romano, majd ennek nyomán számos hírügynökség (köztük a Magyar Kurír) is.

A kiadvány előkészületeit XVI. Benedek pápa a Sacramentum caritatis szinódus utáni apostoli buzdításban jelentette be (2007 február 22., 93. pont): „E reflexiók végén, melyekkel a Szinóduson fölmerült javaslatoknál akartam időzni, ide kapcsolom még a kérést, melyet az Atyák fogalmaztak meg, segíteni akarva a keresztény népet abban, hogy egyre jobban higgye, ünnepelje és élje az eucharisztikus misztériumot. Az illetékes dikasztériumok gondozásában meg fog jelenni egy Kompendium, mely magában foglalja majd a Katolikus Egyház Katekizmusának szövegeit, imádságokat, a Misszáléban található misekánonok magyarázatait, és mindazt, ami hasznos lehet a szentmise és a szentségimádás pontos megértéséhez és helyes ünnepléséhez.”

Az elkészült segédkönyv terjedelme 467 oldal, ára 30 euró; a most megjelent olasz változatot hamarosan továbbiak követik a nagyobb világnyelveken. A gyűjtemény célja a szentmisére vonatkozó egyházi tanítás összefoglalása és elmélyítése: szövegei a központi témát több szempontból járják körül (teológia, ars celebrandi, népi jámborság), s így egyaránt alapul szolgálhatnak a tudományos munkához, az imádsághoz vagy a meditációhoz.

[TECHNIKAI MEGJEGYZÉS: Az elmúlt néhány napban több más komoly esemény is történt a liturgiával, sőt az egyetemes Egyház helyzetével kapcsolatban. Ezekről nemsokára egy hosszabb áttekintésben számolunk be.]


POST SCRIPTUM:

A kompendiumot eddig csak újságírói beszámolókból ismerjük, amelyek sajnos nem mindig elég megbízhatók. Úgy tűnik, hogy a kötet időközben liturgiához értő személyekhez is eljutott, akik érdemben tudnak nyilatkozni róla. Ennek fényében nem túlzás kijelenteni, hogy SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁGRÓL VAN SZÓ, amelyet a Szentatya minden különösebb hírverés nélkül, a maga megszokottan visszafogott és csendes módján csempészett az egyházi köztudatba. Az alábbi információk az amerikai John T. Zuhlsdorf atya (az „Ecclesia Dei” Pápai Bizottság egykori munkatársa) blogjáról valók.

Néhány további részlet az új Compendium eucharisticumról.

A hírügynökségi jelentésektől eltérően a Compendium latinul jelent meg, nem pedig olaszul.

Ezenkívül:

1. Három részből áll: hittani, liturgikus és jámborsági részből.

2. Több függeléke is van: [ezek] az Imitatio [ti. Christi] IV. könyve, [továbbá] az 1983-as latin egyházi törvénykönyv és az 1990-es keleti egyházi törvénykönyv Eucharisztiára vonatkozó részei.

3. Az előszót az Istentiszteleti [és Szentségi Fegyelemi] Kongregáció prefektusa, Cañizares bíboros írta. Ebben egyértelműen azt mondja, hogy a római rítus mindkét formája azonos jelentőséggel bír.

4. A hittani rész kivonatokat tartalmaz a Tridenti Zsinatnak az Eucharisztiáról szóló határozatából, a II. Vatikáni [Zsinat dokumentumaiból], a katekizmus kompendiumának az Eucharisztiára vonatkozó részeiből, [továbbá] egy kommentárt a négy eucharisztikus imáról.

5. A liturgikus rész tartalmazza a Novus Ordo miserendjét, az 1962-es Missale Romanum miserendjét, az úrnapi zsolozsmát a Liturgia horarumból, Úrnapja teljes zsolozsmáját az 1961-es Breviarium Romanumból, két votív misét a szent Eucharisztiáról, a Legméltóságosabb Oltáriszentséggel adott áldás rendjét, hét litániát és több eucharisztikus himnuszt.

6. A jámborsági rész tartalmazza a szentmise előtti imádságokat, a szentmise utáni imádságokat, a papok és püspökök beöltözési imáit, továbbá más devocionális imákat.

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Lesz majd latin-magyar forditásban is? Itthon is kapható lesz a Compendium?

CLSMA Cancellarius írta...

Az eredeti kiadvány már most megvásárolható Rómában a Vatikáni Könyvkiadó bolgjaiban. A magyar fordítást, mivel hivatalos egyházi kiadványról van szó, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától kell kérni. Elérhetősége:

1071 Budapest, Városligeti fasor 45
Levélcím: 1406 Budapest, Pf. 79
Telefon: (30)742-4441, (30)742-4443, (1) 342-6959
Fax: 342-6957
Központi e-mail cím: pkt@katolikus.hu