2009. december 3.

ÁDVENTI LELKIGYAKORLAT (2.)

Ft. Alácsi Ervin János ez év december 18-án, 19-én és 20-án ádventi lelkigyakorlatot tart Hódmezővásárhely mindkét egyházközsége számára. A lelkigyakorlat helyszíne a hódmezővásárhelyi Szent István király-templom lesz. Az elmélkedések a helyi plebános (reformált rítusú) szentmiséi keretében hangoznak majd el pénteken és szombaton délután 5, [változás!] vasárnap pedig délelőtt 9 órakor.


A GRADUALE HUNGARICUM HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

A térség liturgikus élete egyébként is föllendülőben van: mint Ervin atyától megtudtuk, a római rítus propriumtételeit magyar nyelven, gregorián típusdallamon közlő Graduale Hungaricum-ot (amelynek énekeit a latin tételekhez kapcsolva a pest-belvárosi szentmiséken is következetesen használjuk; jelentőségéről ld. ezt a tanulmányt) az elmúlt vasárnappal kezdve mindkét hódmezővásárhelyi plebániatemplom bevezette. A misepropriumot (introitus, graduále, Alleluja/traktus, offertórium, kommúnió) teljes egészében éneklik, a gyülekezetnek a tételekbe való bekapcsolódását diavetítés segíti (ez a megoldás esztétikailag sokszor kissé igénytelen ugyan, de igen hatékonynak bizonyul egy-egy korábban ismeretlen tétel meggyökereztetésekor). Ezzel gyakorlatilag a közvetlen régió minden egyes urbánus plebániáján a Graduale Hungaricum került használatba (a kerület esperese, a csongrádi plebános minden papi gyűlésen ajánlja kollégáinak).

3 megjegyzés:

Névtelen írta...

Rendkivül érdekes a Földváry tanár úr irása.B.

Névtelen írta...

Ezt a tanulmányt mindenkinek nagyon hasznos lenne elolvasni. EVA

cantor írta...

Bárcsak a magyar lelkipásztorok többsége ilyen józan gondolkodású lenne az egyházzene területén, mint a főtisztelendő csongrádi esperes úr. Kívánok sok erőt és kitartást az esperesi kerület kántorainak és klerikusainak a kezdeti nehézségek leküzdéséhez (gondolok itt a hívek ellenállására, amely sajnos sok esetben jellemző).