2009. december 17.


O SAPIENTIA

Ma este kezdődött el a vesperás Magnificat-antifónáinak híres sorozata, amelyeket első szavukról Ó-antifónáknak vagy kiemelt jelentőségük miatt nagy antifónáknak (antiphonae maiores) neveznek. A római rítus — mind a hagyományos (Breviarium Romanum), mind a megújított (Liturgia horarum) — ebből összesen hetet ismer, amelyek december 17-étől egészen 23-áig naponta hangzanak el. Az esztergomi rítusban a sorozat korábban kezdődött és több elemből állt (a XII. századi Codex Albensis 13v—14r lapjain a hét római után hat további antifónát közöl, amelyek más középkori rítusváltozatokban is előfordulnak); a premontrei zsolozsma december 16-ával kezdve nyolc nagy antifónát tartalmaz. Ennek a liturgikus hagyománynak a nyomát őrzi a mai katolikus köztudatban a Veni, veni Emmanuel kezdetű himnusz, amely a hét részből álló sorozatot egyetlen verses szövegbe sűríti össze.

A hét eredeti antifóna Krisztust szólítja meg egy-egy ószövetségi kifejezéssel, az ő eljövetelét sietteti a mindegyikben szereplő kérés: Veni! — „Jöjj el!” Az Úr nem marad adós a válasszal: ha az „Ó” felkiáltás utáni első szavak kezdőbetűit visszafelé egybeolvassuk, azok az ERO CRAS ‘holnap leszek [ti. veletek]’ latin mondatot adják ki. A szerkezeti párhuzamok mellett az egyes antifónák szövege mély teológiai tartalmat is hordoz, amelyről sokan elmélkedtek (magyarul legújabban P. Nemeshegyi Péter SI a Távlatok decemberi számában, az interneten pl. az amerikai Fr. Zuhlsdorf). Szintén nagy számban elérhetők az antifónák zenei feldolgozásai, elsősorban a szöveget eredetileg megszólaltató gregorián dallamok.

A karácsonyi készület jegyében a római sorozat darabjait idén az oxfordi domonkosok előadásában tesszük közzé. Íme, az első antifóna (O Sapientia), amelynek kommentárját a Szent Péter-bazilikában ma este magától a Szentatyától lehetett hallani (magyar összefoglalóját, amely az antifónát meg sem említi, l. itt): Ó, Bölcsesség, ki a Magasságbelinek szájából jöttél elő, elérvén a végtől a végig erősségesen, és édességesen elrendezvén mindeneket: jöjj, hogy megtaníts minket az okosságnak útjára!