2009. december 30.


VÍZKERESZTI SZERTARTÁSOK

2010. január 6-án (szerdán), Vízkeresztkor, Urunk Megjelenése ünnepén Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály-templomban tartunk énekelt szentmisét a 2010-es esztendő mozgó ünnepeinek kihirdetésével és vízszenteléssel. A szertartás a szokotthoz képest valamivel később, este 7 órakor fog kezdődni.

A (pót)vízkereszti matutínumra váratlan egybeesés miatt nem az ünnep előestéjén, hanem a nyolcadba eső szombaton, január 9-én fog sor kerülni. A zsolozsmát immár hagyományosan a gödöllői premontreiek templomában végezzük a Csillagjátékként ismert liturgikus dráma közbeiktatásával. A szélesebb nyilvánosságra való tekintettel nagyobb arányban imádkozunk majd magyar nyelven (matutínum-zsoltárok, olvasmányok, Csillagjáték), így figyelmébe ajánljuk ezt az alkalmat azoknak, akiket máskor a kizárólagos latin nyelvűség tart vissza a részvételtől. Hogy a Budapestre való visszautazás ne tolódjék az éjszakába, a szertartást közvetlenül a premontrei atyák fél 6-os vesperása után, este 6 órakor kezdjük. A matutínum szövegét és kottáit tartalmazó füzetet a helyszínen 300 Ft-ért lehet megvásárolni.

Nincsenek megjegyzések: