2009. december 21.

O ORIENS

Az ötödik „nagy antifónában”, amely a mai a vesperásban a Magnificatot kísérte, az Egyház kelet felé (ad orientem) tekint, ahonnan a Megváltó érkezését várja: Ó, Napkelet, az örök világosságnak fénye és az igazságnak napja: jöjj, és világítsd meg azokat, kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek!